Alle collecties
Floriday API-koppeling
Winter Main Release 2022.2 Supplier API
Winter Main Release 2022.2 Supplier API
K
Geschreven door Karin Wangko
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Vanaf 1 november is Floriday Supplier API Winter main release 2022v2 stabiel en beschikbaar. Onderstaand is een beknopt overzicht van de belangrijkste verbeteringen in deze release. Daarna wordt per module omschreven welke functies beschikbaar zijn voor ERP leveranciers met voor iedere functie indien beschikbaar een link naar de functionele werking in Floriday als referentie. In het software-overzicht is te zien wat de belangrijkste functies zijn die softwareleveranciers (gaan) ondersteunen.

Functionele verbeteringen

 • Prijsstaffels in aanbiedingen: Toevoegen van optionele prijsstaffels (per kar, per laag, per fust) aan aanbiedingen in Floriday en het plaatsen van orders op aanbiedingen met prijsstaffels.

 • Contractbeheer: Aanmaken en accepteren van contracten in Florday. Zodat kopers en kwekers hun contactbeheer vanuit hun ERP kunnen doen.

 • Extra prijsgrondslagen voor aanvullende diensten: Naast stukprijs wordt ook prijs per fust voor bijv. fuststickers ondersteund zodat aanvullende diensten beter kunnen worden doorberekend.

 • Feestdagen in levervoorwaarden: Toevoegen van afwijkingen op de de levertijdensets bij bijvoorbeeld feestdagen.

 • Ontvangststatus van partijen: Inzicht in ontvangstatus van partijen bij de koper, indien de koper deze partijen markeert als ontvangen tbv, correctieproces.

 • Updaten klokvoorverkoopprijzen: Toevoegen en updaten klokvoorverkoop prijzen na afhandeling van de kloklevering.

 • Afdrukken leveropmerkingen: Toevoegen en updaten van leveropmerkingen die afgedrukt kunnen worden op de brief tbv. de afhandeling vd. leveringen.

 • Vervoerder toevoegen bij levering: Toevoegen van de vervoerder bij het aanmaken en afhandelen van de levering tbv. transportopdrachten naar de aangesloten vervoerders en T&T statussen van deze vervoerders.

 • Updaten kopers bij aanbieding: Het wijzigen van kopers in een aanbieding.

 • Herkenning prijsgroep bij verkoop orders: Herkenning Floriday prijsgroep zodat kwekers weten welke prijsgroep van toepassing is geweest bij de verkoop order.

Technische verbeteringen

 • Factuurstatus: Voor verkoop orders een synchronisatie toegevoegd voor de factuurstatus met factuurnummer. Zodat de factuustatus voor alle verkoop orders efficient kan worden bijgewerkt ipv. per verkoop order.

 • Nieuwe 'Trade instruments': Nieuwe 'trade-instruments' voor direct bieden en af-tuin veilen toegevoegd bij verkoop orders.

 • Nieuwe financiele claimstatus 'expired': Toevoegen van de financiele claimstatus 'expired' bij de verkoop order indien de maximale geldigheidsduur van 'claim' tbv. betaling door de koper verstreken is.

 • Verkoop order met versie en ID: Ophalen verkoop order met versie en ID, tbv. verkoop order geschiedenis.

 • Nieuw en uitgebreid sales order mutatie/correctie model bij verkoop orders: Nieuw model voor sales order mutaties met extra informatie zodat de diverse sales order versies altijd te herleiden zijn tot de eerste versie met de mutatie/correctie reden.

 • Verhuizing gate RFH Insights: RFH Insights endpoints zijn verhuisd naar een eigen Insights gateway.

Overzicht functies Floriday Supplier API

Catalogus- Artikelen

Catalogus- Collecties

Catalogus - Soorten

Catalogus - Eigen fust

Catalogus - Aanvullende diensten (verbeterd)

Partijen

Realtime push notificaties

Directe verkoop - Levervoorwaarden (verbeterd)

Directe verkoop - Catalogus aanbod

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen catalogus aanbodregels met een doorlopende voorraad.

 • Ophalen en creëren doorlopende voorraad (beschikbaar / niet beschikbaar) voor catalogus aanbod.

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen catalogus aanbodregels met een aftellende voorraad.

 • Ophalen en creëren, updaten en verwijderen aftellende voorraad voor catalogus aanbod.

Directe verkoop - Partij aanbod

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen partij aanbodregels met een aftellende voorraad. Partij en aanbod hoeveelheid zijn hetzelfde.

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen partij aanbodregels met een aftellende voorraad. Partij en aanbod hoeveelheid verschillen.

Directe verkoop - Aanbiedingen (verbeterd)

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen van aanbiedingen inclusief inkooptips (verbeterd: prijsstaffels toegevoegd en updaten kopers bij aanbieding)
  Lees meer in dit artikel

Directe verkoop - Floriday Prijsgroepen

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen van basis catalogus prijzen en ophalen catalogus aanbod en doorlopende voorraad (beschikbaar / niet beschikbaar). Hiermee kunnen basis catalogus prijzen en doorlopende voorraad worden beheerd in de ERP, waarmee de prijsgroepfunctionaliteit van Floriday gebruikt kan worden. (verbeterd: herkenning prijsgroep bij verkoop orders na ophalen catalogus aanbod)

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen van basis partijprijzen en ophalen partij aanbod. Hiermee kunnen basis partijprijzen worden ingevuld in de ERP, waarmee de prijsgroepfunctionaliteit van Floriday gebruikt kan worden. (verbeterd: herkenning prijsgroep bij verkoop orders na ophalen partij aanbod)
  Lees meer in dit artikel

Directe verkoop Floriday aanbod overzicht

 • Tonen alle directe verkoop aanbodsregels in Floriday inclusief gecreëerd in het ERP. Ter controle voor gebruikers.
  Lees meer in dit artikel

Klokaanbod

 • Ophalen klokaanbod

 • Ophalen veilstatus klokaanbod

Klokvoorverkoop aanbod

Partijfoto’s

Verkooporders (verbeterd)

 • Ophalen en creëren van directe verkoop orders (verbeterd: nieuwe financiële claim status 'expired')

 • Ophalen inzicht in financiële facturatie status geleverde verkoop orders (verbeterd: synchronisatie van de facturatie status van alle verkoop orders toegevoegd)

 • Ophalen van klok en klokvoorverkoop verkoop orders

Verkooporder correcties

Afroeporders

Contracten (verbeterd)

 • Ophalen, creëren, accepteren/weigeren en verwijderen van contracten en contract bijlagen. (verbeterd: creëren, accepteren/weigeren en verwijderen toegevoegd)
  Lees meer in dit artikel

Realtime push notificaties

Leveringen klant en klantstickers (verbeterd)

 • Ophalen af te handelen klant leveringen.

 • Ophalen, creëren, updaten, verwijderen en corrigeren van afgehandelde klant (directe) leveringen en ophalen logistieke labels (brieven). (verbeterd: ontvangststatus van partijen toegevoegd, afdrukken leveropmerkingen op brief en vervoerder toevoegen bij levering)

 • Ophalen klantstickers en markeren als afgehandeld.

Leveringen klok (verbeterd)

 • Ophalen, creëren, updaten (toevoegen partij) en verwijderen af te handelen klok leveringen.

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen van afgehandelde klok leveringen en ophalen logistieke labels (brieven). (verbeterd: vervoerder toevoegen bij levering)

 • Toevoegen en updaten van klokvoorverkoopprijzen na een afgehandelde klok levering. (nieuw)
  Lees meer in dit artikel

Leveringen externe voorraad

 • Ophalen en creëren van externe voorraad leveringen en ophalen (fust) stickers.

 • Ophalen, creëren, updaten en verwijderen van een afgehandelde externe voorraad leveringen en ophalen logistieke labels (SSCC-labels).
  Lees meer in dit artikel

Eigen externe warehouse

 • Zelfde functies als bij Leveringen klant en klantstickers, Leveringen klok en Leveringen externe voorraad, muv. het creëren van klokleveropdrachten en externe voorraad leveropdrachten.

 • Ophalen binnenkomen leveringen.

 • Markeren van binnenkomende leveringen als ontvangen.
  Lees meer in dit artikel

Realtime push notificaties

 • Notificaties voor leveringen

Netwerk- Connecties

Netwerk- Artikelaanvraag

Netwerk- Beladingsaanvraag

Netwerk- Aanbodaanvraag

 • Ophalen van en accepteren/weigeren aanbodaanvragen

  [Lees meer in dit artikel] > wordt aan gewerkt

Netwerk- Orderaanvraag

 • Ophalen van en accepteren/weigeren orderaanvragen

  [Lees meer in dit artikel] > wordt aan gewerkt

 • Migreer verkoop order beheer van FloraXchange naar Floriday.

Organisaties

 • Ophalen bedrijfsorganisaties

Vooraadlocaties

 • Ophalen voorraadlocaties

Notificaties

 • Activeren en deactiveren push events naar de ERP voor verkoop orders, partijen en leveringen. Voor het real-time uitwisselen van data wordt de ERP direct geattendeerd op een ‘event’ zoals een nieuwe verkoop order, die verkoop order kan dan direct kan worden opgehaald en getoond.

Florecom berichten

 • Deactiveren van versturen Florecom order/orderresponse berichten van Floriday naar ERP. Om te voorkomen dat er dubbele verkoop orders (Florecom en API) ontstaan in de ERP, kan de ERP bij het overzetten van gebruikers naar de Floriday API de verzending van de Florecom order/orderresponse berichten vanuit Floriday deactiveren.

Insights veilprijzen

 • Ophalen gemiddelde veilprijzen per dag voor iedere VBN productcode geveild door de kweker. Een Insights abonnement is vereist.

 • Ophalen gemiddelde veilprijzen per dag voor iedere VBN productcode. Een Insights abonnement is vereist.

Was dit een antwoord op uw vraag?