Afroeporders

Plaats afroeporders op contracten

Lisa Janssen avatar
Geschreven door Lisa Janssen
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Zodra je binnen Floriday een contract hebt afgesloten met een koper kun je afroeporders gaan plaatsen op dit contract. De koper kan afroeporders plaatsen, maar dit kun jij ook zelf in Floriday.

Op deze pagina wordt het volgende onderdeel uitgelegd:


Afroeporders plaatsen op contracten

Ga links in het menu van Floriday naar Verkoop > Afroeporders en klik op 'Afroeporder toevoegen'.

Selecteer het contract waarop je wilt afroepen.

Vul de afleverinformatie in en klik op volgende stap.

Vul in wat je aan de koper wilt leveren op het geselecteerde aflevermoment. Je kunt in dit scherm de prijs nog aanpassen binnen de afgesproken bandbreedte en vervolgens vul je in hoeveel fusten je geleverd wilt hebben. Wanneer deze zijn bijgevoegd, kun je de aanvullende diensten selecteren en indien gewenst kun je een referentie meegeven.

Pas je in de afroeporder de aflevertijd aan naar een andere aflevertijd waarbij de prijs verschilt van de reeds ingevulde prijzen? Dan verschijnt er een pop-up waarin je aan kunt geven welke prijzen je wilt hanteren; de reeds ingevulde prijzen of de prijzen vastgelegd in het contract.

Het is ook mogelijk om buiten de bandbreedte af te roepen. De koper zal dit altijd moeten goedkeuren. Tevens is het mogelijk om binnen bepaalde bandbreedtes afroeporders automatisch te laten goedkeuren. Bij het vastleggen van het contract kan worden aangegeven of de afroeporder automatisch goedgekeurd mag worden. Ook is het mogelijk om dit aan te zetten in het contracten overzicht via de drie puntjes. Hiermee worden afroeporders vanuit de koper voor dit contract automatisch verkooporders, zonder dat de kweker ze nog hoeft goed te keuren.


Tip: Je kan afroeporders ook automatisch laten herhalen in een bepaalde periode. Klik bij het maken van de afroeporder aan de rechterkant op Herhalen. Geef vervolgens aan hoe vaak de afroeporder automatisch geplaatst mag worden, bijvoorbeeld wekelijks op maandag gedurende één maand.


Klik op 'Opslaan en afronden' om de afroeporder te plaatsen.

De afroeporder is nu afgerond en komt in het afroeporders overzicht te staan. Ook kun je de orders terugvinden in het verkoopordersoverzicht terugvinden.

Was dit een antwoord op uw vraag?