Alle collecties
Orders afhandelen
Voordelen aanmaken en verrekenen directe levering in of via Floriday
Voordelen aanmaken en verrekenen directe levering in of via Floriday

De verrekening in of via Floriday biedt meer mogelijkheden voor kwekers en kopers in hun huidige manier van werken. Lees meer in dit artikel

Diede Barendse avatar
Geschreven door Diede Barendse
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Verschil aanmaken directe levering buiten Floriday om versus via Floriday

Kwekers maken directe leveringen aan voor bestellingen die via de telefoon, whatsapp of e-mail binnenkomen. Hier maakt de kweker een order voor de klant aan via zijn eigen pakket of via Floriday.

Als een kweker de order buiten Floriday om aanmaakt, wordt dit via de Connect-EAB verwerkt en verrekend. Dit is in onderstaande afbeelding de situatie aan de linkerkant. Als de kweker de directe order via Floriday aanmaakt (direct in de schermen of via een API-koppeling), wordt dit verwerkt en verrekend via Floriday, dit is de situatie aan de rechterkant.

In het overzicht hieronder zie je dat de directe levering via Floriday (in de schermen of via de API-koppeling) verschillende voordelen biedt, zoals actuele orderstatus bij betaling en levering, betaalgarantie voor de kweker, met vreemde valuta kunnen werken, automatische factuurcontrole etc. Dit is allemaal niet mogelijk bij de verrekening via de Connect-EAB.


Meer handelsmogelijkheden

Directe orders verrekenen in of via Floriday biedt kwekers en kopers voordelen in hun huidige manier van werken. Zo is er een actuele orderstatus van de betaling en de levering direct in te zien als de directe orders via Floriday verrekend worden. Ook is het mogelijk om via Floriday informatie in te vullen en mee te geven over eigen fusten. Dit is niet mogelijk bij de Connect-EAB.

Ook is een actuele orderstatus van de betaling en de levering direct in te zien bij het werken via Floriday. Daarnaast zijn er additionele services mogelijk, zoals uitwisseling van stickers. Tevens biedt het verrekenen van directe orders ook een aantal toekomstige voordelen zoals bijvoorbeeld informatie over de orderstatus (Track & Trace), verrekening in andere valuta’s (USD), instelbare betaaltermijnen, etc.

De huidige techniek van de Connect-EAB is hierbij een beperking en kan deze aanvullende voordelen niet ondersteunen. Een aantal softwareleveranciers ondersteunen momenteel de module rondom de directe levering, andere softwareleveranciers hebben aangegeven dit te gaan ontwikkelen. Hierdoor wordt het straks voor iedere kweker mogelijk om de directe order via Floriday af te handelen en te laten verrekenen en kan de sector van de voordelen profiteren.

Uitleg actuele orderstatus/betaling

Als je de directe levering via Floriday afhandelt, krijg je altijd de actuele status rondom de order en de betaling mee. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in Floriday in het overzicht van de verkooporders door middel van de icoontjes bij het onderdeel status.
Lees meer in het verkooporders overzicht

Betaalgarantie kweker

Voorheen was er bij de connect-EAB pas bij de levering sprake van betaalgarantie, als je de directe order via Floriday plaatst heb je dit al vanaf het moment dat de order door de koper wordt geplaatst. De betaalgarantie wordt door de directe levering via Floriday eerder gecheckt.

Acceptatie van correcties door kweker/koper

Je kunt sinds kort via de handelsinstellingen in Floriday aangeven of je dit geautomatiseerd wilt hebben. Je kunt hier ook uitzonderingen toevoegen, waardoor je dit alleen open kunt zetten voor een aantal klanten in plaats van alle klanten. Hierdoor heeft de kweker meer controle over de correcties.

Eigen fust (meegeven informatie)

Bij de connect-EAB kun je alleen algemene VBN fustcodes communiceren richting de koper. Door de levering via Floriday in te voeren en af te handelen, kun je als kweker eigen fust beheren en invoegen. In de keten kun je gebruik maken van eigen fustcodes in floriday. Dit wordt ook inzichtelijk gemaakt in de verkooporders, hier heb je een totaaloverzicht van onder andere welke fusten je gebruikt.

Stickeruitwisseling

Kopers kunnen bij het plaatsen van een order, een sticker te beschikking stellen die de kweker vervolgens meeneemt in het afhandelen van de levering. Hij kan met kar, fust of productstickers werken. Het voordeel is dat de stickers met de directe levering via Floriday in het logistieke proces ingebed zijn en je als kwekers meteen beschikking hebt over de sticker. Voor kwekers maken we het tevens mogelijk om tegen betaling de stickeren door aanvullende diensten.

Logistieke (fust) sticker

Floriday is een sectorplatform, waarin we zowel het commerciële proces (aanbod, orders) als het logistieke proces ondersteunen met functionaliteiten. Omdat we een sectorplatform zijn, bedienen we de gehele keten (kwekers, kopers, agenten etc.). Met al die verschillende schakels in de keten worden partijen (aanbod) verschillende keren verplaatst. Uiteindelijk wil je deze partijen kunnen volgen voor je track en trace. Tot kort geleden wordt de sticker die de kweker erop heeft geplakt, vaak eraf gehaald door de koper die er vervolgens een nieuwe opplakt voor de volgende schakel, zoals bijvoorbeeld de eindklant. Straks kun je één sticker gebruiken voor het gehele logistieke proces en kun je de partijen blijven volgen. Als kweker zijnde kun je hierdoor de gehele supply chain volgen en zien wat er met jouw producten gebeurd. Floriday levert de stickers aan bij het afhandelen van de levering.

Extra toegangsbeveiliging directe levering

Bij de connect-EAB is er geen sprake van specifieke gebruikersnaam of wachtwoorden per gebruiker. Bij floriday hebben we voor het uitwisselen van data een authorisatielaag ervoor gezet, namelijk de API-key. Met die API-key geeft de gebruiker toestemming aan de applicatie om namens hem dingen uit te voeren, een daarvan is het aanmaken van de directe levering. Als je de API-key niet hebt, heb je geen permissies en zou je geen directe levering kunnen maken. Dit is een extra laag bescherming.

Toekomst

Transportopdrachten

De kweker kan een opdracht geven voor transport. Vervoerders krijgen hiermee zicht op welke producten er van A naar B moeten worden vervoerd, wat input is voor de totale vervoersplanning. Als de producten en karren klaar worden gemaakt door de kwekers, krijgt de transporteur te horen wat er klaar staat. Kwekers hoeven straks geen extra actie meer uit te voeren als ze de levering in Floriday aanmaken. Daarnaast kan de koper in de toekomst ook transportopdrachten aanmaken, als zij bijvoorbeeld af tuin iets willen ophalen bij de kweker.

Track & Trace

Straks kun je als kweker zijnde de status van het product inzien en ophalen. Als je de directe levering in Floriday aanmaakt, wordt automatisch de eerste track en trace status klaargemaakt. We gaan nog meer informatie toevoegen aan het track en trace gedeelte, estimated time of arrival etc. Nu wordt er vanuit kopers veel contact opgenomen met kwekers om de status op te halen bij de vervoerder. Straks wordt deze informatie duidelijk aan zowel de koperkant als de kwekerkant in Floriday.

Gedifferentieerde financiële dienstverlening

Het wordt in de toekomst mogelijk om verschillen in te bouwen rondom het financiële gedeelte in Floriday. Dit is niet mogelijk bij de connect-EAB, dit is altijd het standaardtarief. Omdat de levering, ook wel de deal, in Floriday wordt gemaakt, kun je straks bijvoorbeeld andere betaalvoorwaarden hanteren voor contract X met koper A ten opzichte van contract Y met koper B. Je hebt een contract, waarin je andere financiële afspraken kunt maken t.o.v de reguliere stromen zoals bijvoorbeeld betaaltermijnen. Het wordt straks gemakkelijk om dit via Floriday in te richten, op zowel klant niveau en ook zelfs op orderniveau.


Wat betekent dit concreet?

De komende maanden zullen we kwekers informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen bij de softwareleveranciers. Softwareleveranciers zullen de komende tijd de module rondom de directe levering via het pakket ontwikkelen en uitrollen bij hun gebruikers. Kwekers zullen hier via de softwareleverancier van op de hoogte worden gesteld. Een actueel overzicht van de status per softwareleverancier rondom de directe levering is te vinden op onze website:

https://www.floriday.io/nl/softwareleveranciers
(Bekijk de kolom ‘Directe levering’)

Was dit een antwoord op uw vraag?