Alle collecties
Actuele thema's en vragen
Veelgestelde vragen
Hoe werkt de interactieve routekaart van Floriday?
Hoe werkt de interactieve routekaart van Floriday?

Vergroten van voorspelbaar, meer inzicht in ontwikkelwensen en planning door middel van de routekaart (roadmap)

Diede Barendse avatar
Geschreven door Diede Barendse
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Floriday heeft een interactieve routekaart beschikbaar gesteld met alle ontwikkelpunten en ideeën voor het platform. De interactieve routekaart is een belangrijk onderdeel van het vergroten van voorspelbaarheid en een aanvulling op het samen ontwikkelen van Floriday met kwekers en kopers. In dit artikel leggen we uit hoe de interactieve routekaart precies werkt.


Wat vind je in de interactieve routekaart?

De routekaart biedt meer inzicht in de ontwikkelingen die gaan komen. Gebruikers van Floriday kunnen hun bijdragen en ideeën voor het platform terugvinden op deze routekaart. De interactieve routekaart maakt inzichtelijk wat reeds is opgeleverd, wat in ontwikkeling is en wat nog wordt overwogen. Daarnaast hebben gebruikers van Floriday de mogelijkheid zelf ideeën toe te voegen en om aan te geven welke ideeën van anderen zij belangrijk of juist minder belangrijk vinden. Floriday gebruikt de routekaart om te prioriteren, duidelijkheid te geven over naderende verbeteringen en nieuwe functionaliteiten op het platform.

Beschikbaar in de Floriday omgeving
De routekaart is voor kwekers en kopers beschikbaar in het Floriday platform. De input uit de sessies met kwekers, kopers, softwareleveranciers en agenten vormt de basis voor alle ontwikkelpunten. Ook wensen die eerder zijn aangedragen, zijn hierin meegenomen. De komende tijd zullen ook de wensen toegevoegd worden die eerder zijn aangedragen bij het supportteam van Floriday en/of je accountmanager.


Wat gebeurt er met een ingestuurde wens?

  • Als een wens wordt ingediend, nemen we deze mee in het tabblad ‘wensen’. We controleren eerst of deze wens al eerder is ingediend, voordat deze zichtbaar wordt. Als er voor een wens reeds een oplossing is, dan wordt deze wens direct toegekend aan de betreffende oplossing.

  • Op het tabblad ‘planning’ vind je alle oplossingen en hun eventuele status. Zodra een oplossing ingepland wordt, krijgt deze een status mee: wordt uitgewerkt, in ontwikkeling, in pilotfase of afgerond.

  • Bij het inplannen van nieuwe ontwikkelingen is het aantal stemmen een belangrijk criterium.

  • Zodra een oplossing gereed is informeren we de gebruikers die hierop gestemd hebben en is dit terug te vinden in de release notes van Floriday voor kopers en kwekers.

Hoe werkt het precies?

Log in op Floriday en klik op de banner in het dashboard.

In de routekaart omgeving vind je 3 klikbare onderdelen: wensen, planning en gereed. In het gedeelte 'wensen' kun je de zien welke wensen zijn ingediend.

Achter iedere wens staat een duimpje omhoog en een duimpje omlaag. Hiermee kun jij je stem uitbrengen en invloed uitoefenen op de prioritering van het platform en de ontwikkeling.

Ook is het mogelijk om wensen te delen. Dit doe je door rechts van de wens op de drie puntjes de klikken en vervolgens voor 'wens delen' te kiezen. Hier kan je kiezen voor een URL of QR-code die je vervolgens kan delen.

Wil je snel inzoomen op een bepaald thema zoals bijvoorbeeld 'kweker API-koppeling' of 'voorraad'? Klik op een van de thema's en bekijk snel de relevante wensen voor jou. Ook kun je door middel van de zoekbalk snel een zoekopdracht uitvoeren en bij jouw onderwerp of wens uitkomen.

Staat jouw wens er niet tussen en wil je zelf een wens indienen? Klik op de groene button 'wens indienen'.

Vervolgens opent het scherm zoals hieronder is weergegeven. Hier voer je een onderwerp en een omschrijving in.

In het tabblad 'planning' kun je bekijken welke prioriteit een bepaalde wens heeft gekregen en welke oplossing hier mogelijk al aan is gekoppeld. Een wens met veel stemmen (duimpje omhoog) zal eerder worden opgepakt.

Het komt wel eens voor dat een wens vaker wordt ingediend over hetzelfde onderwerp. Deze wensen bundelen we onder één oplossing, zoals hieronder in de afbeelding is weergegeven.

Wil je toch jouw wens verwijderen om welke reden dan ook. Dan kan je dit doen door rechts van de wens op de drie puntjes te klikken en vervolgens te kiezen voor 'verwijderen'.


In het tabblad 'gereed' kun je de wensen en functionaliteiten zien die zijn opgeleverd. Ook kun je hier zien welke thema's bij dit item horen en hoeveel duimpjes het item heeft gekregen. In het item kun je tevens een doorverwijzing naar het Helpcenter vinden waardoor je direct naar het artikel met de juiste uitleg kunt gaan.

Was dit een antwoord op uw vraag?