Alle collecties
Klok
Kloklevering
De klok-EAB uitgelegd
De klok-EAB uitgelegd
Een uitleg over de verschillende velden die te vinden zijn op een klokbrief, oftewel een klok-EAB.
Laura Nowee avatar
Geschreven door Laura Nowee
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer je een kloklevering aanmaakt, verzend je een klok-EAB naar de veiling. Op deze veilingbrief is allerlei informatie te vinden. In dit artikel leggen we de verschillende velden van de brief uit.


De klok-EAB

In de afbeelding hieronder is een voorbeeld te zien van een klok-EAB. Hieronder zullen we de verschillende vakken van de brief behandelen.


Stap voor stap uitleg

 • Streepjescode / Barcode: Deze streepjescode wordt gebruikt om een kar binnen te melden. Wanneer deze aan komt op locatie, hoeft deze alleen nog maar gescand te worden middels deze code.

 • Certificaat: Onder de streepjescode zijn de certificaten te zien die bij Floricode bekend zijn.

 • Type levering: Bovenaan de brief is te zien dat het om een kloklevering gaat

 • QR Code: Wanneer de QR code gescand wordt, is te zien welke partijen op de kar staan.


 • Aanvoernummer: Het aanvoernummer is het unieke nummer waarmee jij als kweker de artikelen aan de veiling mag aanbieden.

 • Aanvoerwijze: Dit betreft de manier waarop de logistiek geregeld is, bijvoorbeeld BLO (Buiten Logistiek om). Dit veld kan bij het afdrukken van de brief leeg zijn, maar de informatie wordt wel meegestuurd via de QR code.

 • Eindvestiging: De afkorting RBG staat voor Rijnsburg als eindvestiging.

 • Veilgroep: Hier wordt de veilgroep weergeven, aan de hand van de standaardcodes die Royal FloraHolland heeft opgesteld voor bloemen en planten.

 • Karvolgnummer: Wanneer er meerdere karren voor de klok worden aangeleverd, dan is hier het karvolgnummer te vinden.


 • Datum: De datum waarop de kloklevering plaatsvindt weergegeven in dag / maand / jaar.

 • Briefvolgnummer: Wanneer er meerdere brieven worden aangemaakt, geeft dit vakje de volgorde aan.

 • Briefnummer: Het unieke nummer toegekend aan deze brief.

 • Karren (totaal): Het totaal aantal ladingdragers in de levering.

 • Fusten (totaal): Het totaal aantal fusten in de levering.

 • Losse legborden (totaal): Totaal aantal losse legborden in de levering.


 • Aanvoernummer: Het aanvoernummer is het unieke nummer waarmee jij als kweker de artikelen aan de veiling mag aanbieden.

 • Briefnummer: Het unieke nummer toegekend aan deze brief.

 • Datum: De datum waarop de kloklevering plaatsvindt weergegeven in dag / maand / jaar.

 • Kwaliteitsgroep: De groep waarin het product conform de VBN-aanvoervoorschriften wordt verhandeld.

 • Veilgroep: Hier wordt de veilgroep weergeven, aan de hand van de standaardcodes die Royal FloraHolland heeft opgesteld voor bloemen en planten.


In dit vak is de informatie te vinden over de artikelen of partijen die geveild worden, zoals het aantal verkoopeenheden, aantal stuks per verkoopeenheid, de productcode, de productomschrijving en de sorteringscode.


 • Totaal verkoopeenheden: Het totaal aantal verkoopeenheden van de verschillende artikelen/partijen.

 • EAB nummer: Dit nummer komt overeen met het briefnummer.

 • Moederbrief: Wanneer de brief onderdeel is van een moederbrief, is hier het nummer van de moederbrief te vinden.

 • Fytosanitair registratienummer: Dit nummer hoef je eenmalig in te stellen en komt in het plantenpaspoort en op de veilingbrief te staan.

 • Streepjescode: Dit is dezelfde streepjescode als bovenaan de brief. Afhankelijk van de voorkeur kan deze op verschillende plekken gescand worden.

Was dit een antwoord op uw vraag?